06 24 79 42 49 praktijk@wietskespruit.nl

Werkwijze

Het kan zijn dat de huisarts of de praktijkondersteuner jeugd de naam en het telefoonnummer van de praktijk aan u doorgeeft voor een orienterend telefonisch gesprek. Het kan ook zijn dat u via via over de praktijk hoort. U kunt dan vrijblijvend in een eerste telefonisch gesprek de problemen die zich voordoen met uw kind bespreken en er kan ingeschat worden of er ambulante jeugdhulp gewenst en mogelijk is.

Ambulante jeugdhulp

Kinderen (en hun ouders) tot 18 jaar kunnen terecht voor orthopedagogische hulp en therapie voor vergoede zorg. De vergoede zorg valt onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ). De praktijk is contractpartner van de gemeenten Castricum, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Heiloo, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard. Woont u in een van deze gemeentes, dan is vergoede zorg dus mogelijk.

Aanmelding

Denkt u dat uw kind hulp nodig heeft, dan kunt u bellen voor een orienterend gesprek. Voor vergoede hulpverlening is er een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of een jeugdconsulent nodig. Na een verwijzing wordt er een afspraak gepland voor een intakegesprek.

Intake en diagnostiek

In een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar de achtergrond van de klachten en zo nodig wordt aanvullend psychologisch onderzoek voorgesteld. Advies wordt gegeven aan ouders en indien gewenst ook aan de school.

Behandeling

Na intake en diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld en besproken. Behandelingen zijn zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Naast oplossingsgerichte therapie (OT) wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CGT) en speltherapie. En aangezien veel psychische problemen voortkomen uit onzekerheid en/of een negatief zelfbeeld wordt hier ook aandacht aan besteed. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken.

Evaluatie

Gaande de behandeling wordt steeds geƫvalueerd of de behandeling effectief is en hoe de vorderingen zijn. Zo mogelijk wordt de behandeling afgerond en evalueren we wat er geleerd en verbeterd is. Indien meer aanvullende of intensieve therapie noodzakelijk is wordt verwezen naar een instelling voor Specialistische GGZ.